Karbowskie „gęsiowanie”

Gęgawy (fot. Sławomir Seroka)Przedwiośnie w pełnej krasie – na polach w Karbowie śpiewają już skowronki. Pojawiły się również pierwsze, większe stada gęsi. Rozpoczęła się wielka, wiosenna migracja gęsi zbożowych Anser fabalis i białoczelnych Anser albifrons – najliczniejszych w tym okresie gatunków gęsi w naszym kraju. Podczas wędrówki na tereny lęgowe, które znajdują się na północy Europy, ptaki te zatrzymują się u nas, żeby odpocząć i uzupełnić zapasy energetyczne. Głównym miejscem żerowania gęsi w tzw. miejscach przystankowych są pola uprawne, gdzie ptaki mogą znaleźć sporo wysokoenergetycznego pożywienia. Wieczorem, po całym dniu żerowania, gęsi przemieszają się na tzw. noclegowiska, znajdujące się w dobrze znanych ptakom, zwykle niedostępnych miejscach, wykorzystywanych przez nie od wielu lat.

 

W trakcie dzisiejszego wypadu, oprócz gęsi zbożowych, białoczelnych i gęgaw, udało się zaobserwować również berniklę białolicą Branta leucopsis. Od pewnego czasu, gatunek ten regularnie pojawia się na naszym terenie w okresie wiosennych przelotów, jednak bardzo nielicznie – w liczbie kilku osobników. Poniżej krótka, filmowa relacja z wypadu.

Tekst: Borys Szpryngwald

Dodaj komentarz