Bekasik w Bagiennej Dolinie Drwęcy

Bekasik i bekas kszyk (fot. Borys Szpryngwald)Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy, na tzw. bagnie Ujście Brynicy, udało się zaobserwować rzadkiego w naszym kraju bekasika Lymnocryptes minimus. W Polsce bekasik ma status gatunku skrajnie nielicznie lęgowego, nielicznie przelotnego i  bardzo nielicznie zimującego (Tomiałojć et al. 2003).

Ptak żerował na podmokłych łąkach razem z grupą kilkunastu kszyków Gallinago gallinago. Jest to trzecie stwierdzenie tego gatunku z obszaru Bagiennej Doliny Drwęcy (G. Czapiewski, T. Rafalski – mat. niepubl.). Bekasik jest gatunkiem trudnym do obserwacji z uwagi na jego maskujące upierzenie oraz sposób zachowania. W obliczu zagrożenia ptak przysiada nisko na ziemi i praktycznie zlewa się z otoczeniem. Najczęściej można go zobaczyć dopiero, kiedy spłoszony, podrywa się prawie spod nóg obserwatora. Poniżej dokumentacja fotograficzna oraz nagrania wideo.

Nagrania Sławka Seroki:

http://youtu.be/1P_eY8iTI28
http://youtu.be/l5po-sXfvQM
http://youtu.be/pA_ne6n7L5I
http://youtu.be/IfyLFP1MZOM

Obserwatorzy: Łukasz Gajkowski, Tomasz Królak, Sławomir Seroka, Borys Szpryngwald

Literatura:
Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”. Wrocław.

Dodaj komentarz