Ruszył LPZ – sezon 2014/2015

LPZ_gil4To już szósta odsłona akcji liczenia ptaków zimujących na terenie miasta Brodnicy – LPZ. Do 2009 roku, w okresie zimowym, badania dotyczące liczebności i zróżnicowania gatunkowego ptaków skupiały się jedynie na kontroli niewielkiego odcinka rzeki Drwęcy, zlokalizowanego w granicach miasta. Na tym fragmencie doliny rzecznej prowadzono liczenia ptaków wodno-błotnych w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez GBPW „Kuling”.

Z uwagi na brak dokładnych danych dotyczących zimowania ptaków w Brodnicy, zrodził się pomysł przeprowadzenia liczenia wszystkich gatunków ptaków, występujących w okresie zimowym na terenie naszego miasta. W tym celu wyznaczono osiem sektorów, na których co dwa tygodnie prowadzone są liczenia. Ponadto w międzyczasie odnotowywane są również istotne obserwacje fenologiczne dla tego okresu w poszczególnych obszarach liczeń.

Zachęcamy wszystkich „ptakolubów” do wzięcia udziału w naszej akcji.

Sekcja ornitologiczna BTP

Dodaj komentarz