Kartoteka Ornitologiczna Regionu Brodnickiego już działa!

baner_KORB Brodniccy ornitolodzy, działający w ramach Sekcji Ornitologicznej BTP, doczekali się własnej kartoteki przyrodniczej. W dniu dzisiejszym uruchomiona została Kartoteka Ornitologiczna Regionu Brodnickiego (KORB). Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie, scentralizowanie i udostępnianie informacji o występowaniu ptaków w naszym regionie za pomocą internetowej bazy danych. Obszar, z którego zbierane będą informacje, wyznaczony został na mapie na podstawie aktualnych granic administracyjnych oraz trwałych, liniowych elementów w terenie. Wstępnie ustalono, że obszar powiatu brodnickiego będzie podstawową jednostką przestrzenną, w ramach której zbierane będą dane dla KORB. Ponadto do jednostki podstawowej włączono również fragmenty powierzchni powiatów ościennych, obejmujące obiekty (jeziora, stawy, bagna, cieki) kontrolowane do tej pory przez ornitologów z uwagi na ich szczególne walory przyrodnicze.

Zapisywane w KORB obserwacje mogą być również prezentowane w formie cyfrowych danych przestrzennych. Każda nowa obserwacja będzie podlegała weryfikacji, zanim zostanie udostępniona w bazie. Zasady korzystania z KORB określone zostały w specjalnym regulaminie, dostępnym na stronie Kartoteki.

Każdy zainteresowany obserwator ptaków może zarejestrować się w KORB i po otrzymaniu określonego dostępu, wprowadzać własne obserwacje. Obecnie Kartoteka jest częścią zasobów internetowych Brodnickiego Towarzystwa Przyrodniczego i dostępna jest pod adresem www.korb.btp.org.pl.

Zgromadzone dane posłużą przede wszystkim do celów naukowych, jak również pomogą, mamy nadzieję, w lepszym planowaniu i realizacji ochrony przyrody na naszym terenie.

Tekst: Borys Szpryngwald