Mewa czarnogłowa w Brodnicy

Mewa czarnogłowa w locie

Mewa czarnogłowa w locie. Fot. G.Czapiewski

Ostatnie stwierdzenie tytułowej mewy na brodnickim składowisku odpadów komunalnych zachęca do zgłębienia zagadnienia mewy czarnogłowej na naszym terenie, jak i terenie naszego kraju.

Mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus jest odrobinę większa i masywniejsza od powszechnie znanej i widywanej śmieszki. Odróżnia ją również jaśniejszy „płaszcz”; masywność, kolor nóg i dzioba oraz kolor i zasięg czerni na głowie (powyższe cechy uwidaczniają się zwłaszcza w szacie godowej ptaka). Mewa czarnogłowa początkowo zamieszkiwała północne brzegi Morza Czarnego oraz Kaukaz ale podobnie jak inne gatunki, kolonizuje północne i zachodnie części Europy.
Należy wspomnieć, iż gatunek ten wymieniony jest w tzw. „Dyrektywie ptasiej”.

Jak już wspominaliśmy w ostatnim wpisie, stwierdzenie mewy czarnogłowej było pierwszym na terenie Brodnicy. Wśród kilkuset śmieszek zaobserwowano ptaka z plastikową obrączką. Kilka dni później udało się wypatrzeć, w tej samej lokalizacji, drugiego osobnika. Wiemy, że był to był inny ptak z powodu obrączki… a właściwie jej braku.

Mewa czarnogłowa

Mewa czarnogłowa. Fot. T. Królak

W szeroko rozumianej okolicy Brodnicy znamy 2 niezależne stanowiska lęgowe tego gatunku, w ubiegłym sezonie lęgowym 2 pary mew czarnogłowych dochowały się 5 młodych ptaków (z czego dwa pisklaki zostały zaobrączkowane plastikowymi obrączkami).

mewy czarnogłowe oraz śmieszki

Młode mewy czarnoglowej oraz kontrastujący (dla porównania) pisklak śmieszki. Fot. T.Królak

Wg obowiązującej literatury, status mewy czarnogłowej w Polsce określony jest jako „bardzo nielicznie zalatująca” i „skrajnie nielicznie lęgowa”. Pierwsze stwierdzenie gniazdowania tego gatunku na terenie naszego kraju przypada na rok 1981. Od tego czasu nastąpiła swoista kolonizacja i ekspansja mew czarnogłowych skutkująca kolejnymi stwierdzeniami ich gniazdowania.
Liczba par lęgowych podlega silnym fluktuacjom i w najbardziej sprzyjających latach sięgała blisko setki. Rok ubiegły tj. 2014 r. zamknął się liczbą 89 par lęgowych. Nie sposób więc nie wspomnieć, iż w naszych okolicach gniazdowało ~2,25 % krajowej populacji  :mrgreen:  !!!

Mewa czarnogłowa i śmieszki. Fot. Z. Kajzer

Mewa czarnogłowa i śmieszki. Żródło: http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/mewa-czarnoglowa. Fot. Z.Kajzer

Zamieszczone zdjęcia piskląt, zrobione zostały w kolonii lęgowej, na dostęp do której stosowny Urząd Gminy wydał nam imienną zgodę nr IRO.604.20.2014.

Literatura:
L.Tomiałojć, T. Stawraczyk "Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany".
http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/mewa-czarnoglowa