Siniak w centrum wsi

Na wstępie śpieszę uspokoić, iż tytuł nie jest pokłosiem wiejskiej zabawy a jedynie ciekawostką ornitologiczną.

Jak podaje literatura, siniak (Columba oenas) to skryty ptak dojrzałych lasów liściastych (zwłaszcza bukowych) oraz ustronnych parków ze starymi drzewami, gdyż jako jedyny z polskich gołębiowatych, zakłada gniazda w dziuplach.Siniak ma status bardzo nielicznego lub lokalnie nielicznego ptaka lęgowego w kraju. Migruje w III oraz X. Sporadycznie spotyka w Polsce też siniaki zimujące. Gatunek zagrożony z racji utraty preferowanych siedlisk i miejsc do gniazdowania.

Tytułowy ptak został stwierdzony przypadkowo, podczas prowadzonego Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych w centrum wsi Stare Świerczyny gm. Bartniczka.
Znamienny okazał się w tym przypadku głos siniaka, którym jest miarowe dwusylabowe „uuu-ue” zaakcentowane na pierwszą sylabę.
Ptak zachowywał się terytorialnie tj. odzywał się głosem godowym oraz przeganiał sierpówki i grzywacze przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie.
Najbliższe znane stanowisko lęgowe tego gatunku zlokalizowane jest położonym nieopodal (~1 km) Jaru Grądowego „Cielęta„.

"wiejski" siniak

„wiejski” siniak. Fot. T.Królak