Tysiąc wpisów do Kartoteki

baner_KORB_1Od czasu dokonania pierwszego wpisu do Kartoteki Ornitologicznej Regionu Brodnickiego (KORB) upłynęło stosunkowo niewiele czasu, bo ponad pół roku. Tym bardziej cieszy fakt, iż w ostatni weekend odnotowano dokonanie tysięcznego wpisu do naszej Kartoteki. Czas pokusić się o krótkie podsumowanie.  Dane kartograficzne obrazujące konkretne miejsca gdzie obserwowano ptaki przedstawia poniższa mapa.

Tam właśnie były widziane ptaki

Miejsca skąd pochodzą obserwacje – źródło: KORB (kliknięcie na mapkę poprawia jej czytelność)

11 obserwatorów odnotowało łącznie 31 571 ptaków, będących przedstawicielami 113 gatunków!.
Nadmienić należy, iż zgodnie z założeniami KORB, notowane są gatunki spełniające tylko określone wymagania np. maksymalne pojawy ilościowe lub obserwacje fenologiczne.

Funkcjonalność KORB wciąż jest dopracowywana i zapewne w niedługim czasie osiągniemy pełną funkcjonalność.
Zapraszamy do archiwizowania swoich obserwacji w naszej ptasiej bazie danych, można to zrobić pod adresem internetowym: www.korb.btp.org.pl.