Sekcja Ornitologiczna BTP

Nasze działania

Monitoring ptaków wodno-błotnych lęgowych i przelotnych na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy” PLB040002

Koordynator: Borys Szpryngwald


Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie migracji wiosennej i jesiennej na obszarze jezior Pojezierza Brodnickiego

Koordynator: Tomasz Rafalski


Monitoring populacji lęgowej bociana białego Ciconia ciconia na terenie gminy Brodnica oraz na obszarze Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”

Koordynator: Tomasz Królak


Monitoring stref ochronnych ptaków szponiastych i bociana czarnego Ciconia nigra w ramach współpracy z Komitetem Ochrony Orłów (KOO)

Koordynator: Borys Szpryngwald


Liczenie ptaków w okresie zimowym na terenie miasta Brodnicy

Koordynator: Tomasz Królak


Monitoring populacji lęgowej gawrona Corvus frugilegus na terenie miasta Brodnicy

Koordynator: Tomasz Królak


Obrączkowanie wybranych gatunków ptaków

Koordynator: Tomasz Królak


Kontrola kolizyjności ptaków z ekranami dźwiękochłonnymi na terenie miasta Brodnicy

Koordynator: Tomasz Królak


Kartoteka Ornitologiczna Regionu Brodnickiego – KORB

Koordynatorzy: Borys Szpryngwald, Tomasz Rafalski, Tomasz Królak


Popularyzowanie wiedzy na temat biologii i ochrony ptaków występujących na terenie Pojezierza Brodnickiego

Koordynatorzy: Tomasz Królak, Grzegorz Czapiewski

(BTP)