Publikacje

Królak T., Rafalski T., Szpryngwald B. 2010. Bagienna Dolina Drwęcy. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.

Rafalski T., Szpryngwald B., Królak T., Czapiewski G. 2010. Ptaki Brodnicy i okolic. W: Marciniak Z. (red.). Przyrodniczy przewodnik po Brodnicy i okolicy. Urząd Miejski w Brodnicy, Brodnica.

Rafalski T., Szpryngwald B., Królak T., Czapiewski G., Rafalska A., Kot H. 2010. Inwentaryzacja ptaków i zagrożeń w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy PLB 040002 w roku 2010. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. Msc.

Mirski P., Polakowski M., Budka M., Królak T., Latkowski M., Michalczuk J., Nagórski P., Rusiecki S. 2011. Zimowanie podgatunków kawki Corvus monedula w wybranych miastach Polski. Ornis Polonica. 52: 97-106.

Ławicki Ł., Guentzel S., Królak T. 2011. Gniazdowanie dymówek Hirundo rustica w studzienkach. Przegląd Przyrodniczy. 22: 121-123.

Rafalski T., Szpryngwald B., Królak T., Czapiewski G., Rafalska A. 2012. Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002. W: Ławicki Ł., Guentzel S. (red.). Ostoje ptaków w Polsce. Inwentaryzacja gatunków nielęgowych w sezonie 2011/2012. ECO-EXPERT, Szczecin.

Szpryngwald B., Rafalski T. 2012. Bagienna Dolina Drwęcy. Biebrza w miniaturze. W: OTOP. Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. 3/12. OTOP, Marki.

Szpryngwald B., Rafalski T. 2012. Bagienna Dolina Drwęcy – mała Biebrza. W: Ptaki Polski. 1/12. AWF „AVES”, Zielona Góra.

Rafalski Tomasz. 2012. Bagienna Dolina Drwęcy. W: Jujka – Radziewicz M., Okołów E. (red.). Co kryje natura? Przewodnik po wybranych obszarach Natura 2000. OTOP, Marki.

Szpryngwald B. 2014. Mała retencja, wielka ostoja. W: Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich. Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. 4/73/październik-grudzień 2014, Toruń.

SO BTP