O nas

Rys historyczny

Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze (BTP) jest organizacją pozarządową, dobrowolnym zrzeszeniem, które działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Do 10 października 2012 roku Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze funkcjonowało pod nazwą – Brodnickie Stowarzyszenie Ekologiczne „Broseko”.

Inicjatorami utworzenia Brodnickiego Stowarzyszenia Ekologicznego byli: Małgorzata Czaplicka – nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 4 w Brodnicy i doradca metodyczny KPCEN w Toruniu oraz Jacek Gniadkowski – wicedyrektor i nauczyciel geografii z ochroną środowiska w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy.

Zebranie założycielskie odbyło się 14 czerwca 2004 roku w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy. Na zebraniu przyjęto statut, powołano zarząd oraz komisję rewizyjną.W skład zarządu weszli: Jacek Gniadkowski – prezes, Małgorzata Czaplicka – wiceprezes, Jacek Nozderka – skarbnik oraz Joanna Kilian i Stanisław Czajkowski – członkowie zarządu.

Komisję rewizyjną utworzyli: Krzysztof Roznerski – przewodniczący, Wojciech Wasielewski oraz Izabela Cieszyńska.

10 listopada 2004 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia odbyło się 2 lutego 2005 roku. Na spotkanie przybyli m.in. ówczesny burmistrz miasta Brodnicy, Pan Wacław Derlicki, wicestarosta powiatu brodnickiego, Pan Leon Kowalski, a także inni przedstawiciele władz miasta
i powiatu, pracownicy brodnickich instytucji, nauczyciele oraz młodzież. Spotkanie było okazją do zaprezentowania gościom najważniejszych celów statutowych.