Obserwacje rzadszych gatunków

 • 2014-09-20 – Kobczyk Falco vespertinus – Bagienna Dolina Drwęcy, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – 2 os. przelatujące – Obserwacje: Grzegorz Czapiewski.

 • 2014-09-19 – Kobczyk Falco vespertinus – teren pow. działdowskiego, woj. warmińsko-mazurskie – 39 os. przesiadujących na linii energ. śred. napięcia – Obserwacje: Tomasz Rafalski, Borys Szpryngwald. Przeczytaj relację

 • 2014-06-18 – Wójcik Phylloscopus trochiloides – Bagienna Dolina Drwęcy, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – 1 os. śpiewający – Obserwacje: Grzegorz Czapiewski, Piotr Robakiewicz.

 • 2014-03-29 – Bekasik Lymnocryptes minimus – Bagienna Dolina Drwęcy, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – 1 os. obserwowany w grupie żerujących kszyków – Obserwacje: Łukasz Gajkowski, Tomasz Królak, Sławomir Seroka, Borys Szpryngwald. Przeczytaj relację

 • 2014-03-02 – Bernikla białolica Branta leucopsis – pola w Karbowie k. Brodnicy, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – 1 os. obserwowany w stadzie żerujących gęsi zbożowych i białoczelnych – Obserwacje: Tomasz Rafalski, Tomasz Królak, Sławomir Seroka, Borys Szpryngwald. Przeczytaj relację

 • 2014-01-25 – Pluszcz Cinclus cinclus – ujście Skarlanki (Tama Brodzka), pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – 1 os. obserwowany w obszarze jazu w ujściu rz. Skarlanki do Drwęcy – Obserwacje: Grzegorz Czapiewski.

 • 2013-11-10 – Pluszcz Cinclus cinclus – ujście Skarlanki (Tama Brodzka), pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – 1 os. obserwowany w obszarze jazu w ujściu rz. Skarlanki do Drwęcy – Obserwacje: Sławomir Seroka.

 • 2013-10-20 – Nur czarnoszyi Gavia arctica – jez. Bachotek, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – 1 os. – Obserwacje: Borys Szpryngwald. Przeczytaj relację

 • 2013-10-18 – Nur rdzawoszyi Gavia stellata – jez. Ostrów (Śliskie) k. Brodnicy, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – 1 os. – Obserwacje: Tomasz Rafalski. Przeczytaj relację

 • 2013-06-02 – Wójcik Phylloscopus trochiloides – dolina Drwęcy k. Brodnicy, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – 1 os. śpiewający – Obserwacje: Grzegorz Czapiewski, Grzegorz Sucheński. Przeczytaj relację

 • 2013-05-18 – Dzięcioł zielonosiwy Picus canus – Bagienna Dolina Drwęcy, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – 1 os. – Obserwacje: Tomasz Królak, Tomasz Rafalski, Sławomir Seroka, Borys Szpryngwald. Przeczytaj relację

 • 2013-05-04 – Pliszka tundrowa Motacilla flava thunbergi – kompleks stawów hodowlanych w Mokrem k. Grudziądza, pow. grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie – 1 os. – Obserwacje: Grzegorz Czapiewski, Tomasz Rafalski, Sławomir Seroka, Borys Szpryngwald. Przeczytaj relację

 • 2013-05-04 – Czapla nadobna Egretta garzetta – kompleks stawów hodowlanych w Mokrem k. Grudziądza, pow. grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie – 2 os. – Obserwacje: Grzegorz Czapiewski, Tomasz Rafalski, Sławomir Seroka, Borys Szpryngwald. Przeczytaj relację

 • 2013-04-20 – Mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus – dolina Drwęcy, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie – 2 os. tokujące – Obserwacje: Grzegorz Sucheński. Przeczytaj relację

 • 2013-04-06 – Orzeł przedni Aquila chrysaetos – ujście Rypienicy do Drwęcy, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – 1 os. młodociany – Obserwacje: Tomasz Rafalski, Grzegorz Czapiewski, Wiesław Smulski. Przeczytaj relację

 • 2012-12-22 – Pluszcz Cinclus cinclus – teren miasta Brodnicy – 1 os. obserwowany na terenie starego młyna przy jeziorze Niskie Brodno, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – Obserwacje: Tomasz Rafalski, Grzegorz Czapiewski. Przeczytaj relację

 • 2012-12-22 – Pliszka górska Motacilla cinerea – teren miasta Brodnicy, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie – 1 os. obserwowany na terenie starego młyna przy jeziorze Niskie Brodno – Obserwacje: Tomasz Rafalski, Grzegorz Czapiewski. Przeczytaj relację

Dodaj komentarz