Zapraszamy!

Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze (BTP) jest organizacją pozarządową, dobrowolnym zrzeszeniem, które działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Do 10 października 2012 roku Stowarzyszenie funkcjonowało pod nazwą Brodnickie Stowarzyszenie Ekologiczne „Broseko”.

Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze skupia ludzi, których podstawowym celem jest badanie i ochrona zasobów przyrodniczych, propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego oraz rozwijanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w regionie.


Prezentowane na stronie treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i materiały multimedialne, chronione są prawem autorskim. Kopiowanie ich i rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione. Prosimy o uszanowanie naszej pracy.


Znajdź nas na mapie