Stawy w Mokrem 2013-05-04 – fotorelacja

W ubiegłą sobotę, 4 maja, skontrolowaliśmy kompleks stawów hodowlanych w miejscowości Mokre k. Grudziądza a także udaliśmy się w kierunku Wisły, w okolice ujścia Osy. Poniżej fotorelacja z wypadu:

Czapla nadobna Egretta garzetta – bohater dnia. W ostatniej chwili okazało się, że na stawach przebywały 2 ptaki.

Całkiem liczna grupa łabędzi czarnodziobych Cygnus columbianus. Łącznie stwierdziliśmy 25 osobników.

Liczne były również czaple siwe Ardea cinerea i białe Egretta alba  oraz ptaki siewkowe m.in. łęczak Tringa glareola, batalion Philomachus pugnax, sieweczka rzeczna Charadrius dubius, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, brodziec śniady Tringa erythropus, kwokacz Tringa nebularia, biegus mały Calidris temminckii, piaskowiec Calidris alba.

Z pozostałych gatunków na uwagę zasługują: rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida, rybitwa białoczelna Sternula albifrons, bocian czarny Ciconia nigra, perkoz zausznik Podiceps nigricollis oraz bielik Haliaeetus albicilla, który sprzyjał nam, przetasowując co jakiś czas ptaki na poszczególnych zbiornikach. Na koniec mile zaskoczyła nas pliszka zółta Motacilla flava, skandynawskiego podgatunku thunbergi.

(Obserwacje: Grzegorz Czapiewski, Tomasz Rafalski, Sławomir Seroka, Borys Szpryngwald)

Dodaj komentarz