Ruszył LPZ – sezon 2012/2013

To już czwarta odsłona akcji liczenia ptaków zimujących na terenie miasta Brodnicy – LPZ. Do 2009 roku, w okresie zimowym, badania dotyczące liczebności i zróżnicowania gatunkowego ptaków skupiały się jedynie na kontroli niewielkiego odcinka rzeki Drwęcy, zlokalizowanego w granicach miasta. Na tym fragmencie doliny rzecznej prowadzono liczenia ptaków wodno-błotnych w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez GBPW „Kuling”.

Z uwagi na brak dokładnych danych dotyczących zimowania ptaków w Brodnicy, zrodził się pomysł przeprowadzenia liczenia wszystkich gatunków ptaków, występujących w okresie zimowym na terenie naszego miasta. W tym celu wyznaczono osiem sektorów, na których co dwa tygodnie prowadzone są liczenia. Ponadto w międzyczasie odnotowywane są również istotne obserwacje fenologiczne dla tego okresu w poszczególnych obszarach liczeń.

Zachęcamy wszystkich ptakolubów do wzięcia udziału w naszej akcji.

(Tekst: Tomasz Rafalski; grafika: Borys Szpryngwald; fot. Grzegorz Czapiewski)

Jedna myśl nt. „Ruszył LPZ – sezon 2012/2013

  1. Pingback: Łabędź niemy odmiany „polskiej” w Brodnicy | Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze

Dodaj komentarz