Pluszcz i pliszka górska w Brodnicy

Podczas kolejnego liczenia w ramach LPZ w dniu 22.12.2012 r., dokonano ciekawej obserwacji. Na terenie starego młyna, koło jeziora Niskie Brodno, pojawił się pluszcz Cinclus cinclus oraz pliszka górska Motacilla cinerea – gatunki ptaków, charakterystyczne raczej dla południowych obszarów naszego kraju, zasiedlające górskie strumienie i potoki o wartkim nurcie. Ptaki zdecydowały się przezimować w Brodnicy, w zastępczym, ale bardzo zbliżonym siedlisku. Pluszcze z północnoeuropejskich populacji, w okresie zimowym, często przemieszczają się w rejony południowe w poszukiwaniu dogodnych miejsc zimowania – niezamarzniętych, wartkich cieków wodnych.

Z ciekawszych gatunków, zaobserwowano również liczne stada czyży oraz szpaki.

(Obserwacje: Tomasz Rafalski, Grzegorz Czapiewski)

Dodaj komentarz