Ekrany dźwiękochłonne zagrażające ptakom

W styczniu 2010 roku, kiedy to powstała „Południowo-zachodnia trasa przemysłowa aktywizująca tereny inwestycyjne m. Brodnicy” (potocznie zwana obwodnicą), na jej końcach postawiono ekrany dźwiękochłonne.


jeden z segmentów szeregu ekranów

W początkowym okresie swego istnienia, szklane tafle nie posiadały jakiegokolwiek zabezpieczenia, co skutkowało znaczną ilością ptaków, które rozbiły się o niewidoczne dla nich szyby.


W wyniku monitowania u Inwestora (tutejszy Urząd Miasta), naklejono sylwetki ptaków, jednakże prowadzony do dnia dzisiejszego monitoring (przeprowadzany 3 razy w tygodniu), wykazał skrajną nieskuteczność tego typu rozwiązania. Przypuszczamy, że wpływ na taki stan rzeczy ma zbyt mała ilość sylwetek ptaków w stosunku do całkowitej powierzchni szyb.

bogatka – ptaków tego gatunku zabiło się o ekrany najwięcej


złamany dziób, widoczna przyczyna śmierci


pokolizyjne obrażenia objawiają się krwawieniem z dzioba

Wyniki badań i aktualne wytyczne przy tego typu inwestycjach nakazują zabezpieczenia szyb bądź poprzez naklejanie poziomych pasów o określonych odstępach i szerokościach, bądź stosowanie półprzezroczystych szyb.

Prowadzony od 3 lat monitoring wykazał, iż w wyniku kolizji z w/w ekranami zginęło blisko 250 ptaków, będących przedstawicielami 46 gatunków (w tym gąsiorka – gatunku z I Załącznika Dyrektywy Ptasiej).


raniuszki – zjawiskowe ptaszki, szkoda że martwe

Od ubiegłego roku prowadzone są rozmowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w celu wymuszenia na Inwestorze, zabezpieczenie problematycznych ekranów w sposób zapewniający bezpieczeństwo ptaków.


młody grubodziób

Część z zabitych ptaków trafiła do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, gdzie zostały spreparowane i służą jako eksponaty.


martwy dorosły samiec krogulca

(Tekst: Tomasz Królak)

Jedna myśl nt. „Ekrany dźwiękochłonne zagrażające ptakom

  1. Pingback: Zimowa pomoc osłabionym ptakom | Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze

Dodaj komentarz