Sekcja Ornitologiczna BTP

W marcu 2009 roku utworzyliśmy Grupę Lokalną Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – „POMARINA”. Powołanie grupy miało na celu sformalizowanie naszych dotychczasowych działań tj. prowadzenia obserwacji, liczeń i obrączkowania ptaków, a także podjęcie ścisłej współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków – największą organizacją pozarządową zajmującą się ochroną ptaków, ich siedlisk oraz propagującą działalność ochronną w naszym kraju.

Grupę założycielską stworzyli: Tomasz Królak, który został liderem grupy oraz Tomasz Rafalski, Agnieszka Rafalska, Grzegorz Czapiewski, Borys Szpryngwald, Marek Cieszyński, Adrian Bulski, Maciej Rosiński, Bartosz Guentzel i Andrzej Domin.

W chwili obecnej, jako sekcja ornitologiczna, stanowimy również trzon Brodnickiego Towarzystwa Przyrodniczego. Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do współpracy. Z naszą grupą można się kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz e-mail pod adresem: biuro@btp.org.pl.

Tekst: Sekcja ornitologiczna BTP; fot. Grzegorz Czapiewski, Tomasz Królak


Nasze działania >>>