Obszar doliny Drwęcy – Kominy

Kominy

Teren położony na południowy zachód od Brodnicy, pomiędzy Brodnicą a miejscowością Kominy, wzdłuż rzeki Drwęcy. Jest to obszar doliny Drwęcy znacznie bardziej przekształcony przez człowieka. W odróżnieniu od ostoi ptasiej „Bagienna Dolina Drwęcy”, Kominy charakteryzują się dominującym udziałem łąk, pastwisk oraz gruntów ornych, natomiast mniejszą powierzchnią otwartych bagien i rozlewisk. Występują tu również drobne kompleksy leśne oraz zbiorniki wodne. Dzięki tej mozaice siedlisk, bardzo bogaty jest zespół występujących tu gatunków ptaków. Teren ten szczególnie upodobały sobie lerki, pokląskwy, białorzytki, srokosze, trzy gatunki świergotków – polny, łąkowy i drzewny, a także dudki oraz krętogłowy. Wczesną wiosną, na rozlewiskach i zbiornikach wodnych pojawiają się liczne gatunki kaczek, łabędzie krzykliwe oraz nieregularnie, łabędzie czarnodziobe. Kominy zasługują na większą uwagę przyrodników, zważywszy na dotychczasowy brak jakiejkolwiek ochrony tego obszaru.

Żuraw i czapla (fot. Ewa Wojciechowska)

Tekst: Sekcja Ornitologiczna BTP, fot. Ewa Wojciechowska