O nas

Po upływie kadencji pierwszych władz Stowarzyszenia w dniu 9 czerwca 2008 roku na Walnym Zebraniu Członków dokonano wyboru nowych przedstawicieli Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W skład zarządu weszli: Tomasz Rafalski – prezes, Krzysztof Roznerski – wiceprezes, Jacek Nozderka – skarbnik oraz Jacek Gniadkowski i Stanisław Czajkowski – członkowie zarządu.

Komisję rewizyjną utworzyli: Antoni Dogoński – przewodniczący, Beata Zakrzewska oraz Izabela Cieszyńska.

W tym miejscu, poza dotychczasową działalnością statutową Stowarzyszenia, warto wspomnieć o utworzeniu przez grupę członków Stowarzyszenia – miłośników ptaków, Grupy Lokalnej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  – „POMARINA”. Powodem powołania grupy była potrzeba sformalizowania i uporządkowania ich dotychczasowych działań tj. prowadzenia obserwacji, liczenia oraz obrączkowania ptaków na terenie Pojezierza Brodnickiego.

Grupę założycielską stanowili: Tomasz Królak, którego wybrano na lidera grupy oraz Tomasz Rafalski, Agnieszka Rafalska, Grzegorz Czapiewski, Borys Szpryngwald, Marek Cieszyński, Adrian Bulski, Maciej Rosiński, Bartosz Guentzel i Andrzej Domin.

W dniu 10 października 2012 roku, na kolejnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, przyjęto Uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia na Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze oraz nowy Statut. Ponadto wybrano władze BTP na kolejną kadencję. Od tego momentu, poza dotychczasowym kierunkiem działania, Stowarzyszenie zaczęło również funkcjonować w bardziej przyrodniczej formule.

W skład zarządu weszli: Tomasz Rafalski – prezes, Krzysztof Roznerski – wiceprezes, Tomasz Królak – wiceprezes, Jacek Nozderka – skarbnik oraz Małgorzata Czaplicka – sekretarz.

Komisję rewizyjną utworzyli: Izabela Cieszyńska – przewodnicząca, Andrzej Cieszkowski oraz Borys Szpryngwald.

BTP