Mewa czarnogłowa w Brodnicy

Mewa czarnogłowa w locie

Mewa czarnogłowa w locie. Fot. G.Czapiewski

Ostatnie stwierdzenie tytułowej mewy na brodnickim składowisku odpadów komunalnych zachęca do zgłębienia zagadnienia mewy czarnogłowej na naszym terenie, jak i terenie naszego kraju. Czytaj dalej

Europejskie mewy na wysypisku

czarnogłowa i smiechaWysypiska śmieci są stałym miejscem gromadzenia się migrujących mew – przyciąga je tam zasobność odpadków, którymi te ptaki się żywią – podobnie jest też w Brodnicy.
Jak można się spodziewać dominatorką jest śmieszka (Chroicocephalus ridibundus), choć jak widać trafiają się też „mewie rodzynki”. Czytaj dalej

mewy czarnogłowe w dorzeczu Drwęcy

          W dniu dzisiejszym w dolinie Drwęcy, kolega Grzegorz Sucheński zaobserwował tokującą parę mew czarnogłowych Ichthyaetus melanocephalus.



obyśmy doczekali się lęgów !