Nalot kobczyków

Kobczyki (fot. Borys Szpryngwald)W Polsce trwa masowy nalot kobczyków Falco vespertinus w skali dotychczas niespotykanej. Jest to gatunek małego sokoła, który kiedyś sporadycznie gniazdował w naszym kraju, a obecnie pojawia się jedynie na przelotach wiosennych i jesiennych. Kobczyki w tym roku biją wszelkie rekordy liczebności w całej Polsce, pojawiając się w koncentracjach od kilkudziesięciu do kilkuset osobników. Większość obserwowanych ptaków, to osobniki młode. Można je spotkać na otwartych terenach rolniczych, gdzie w ciągu dnia poszukują pożywienia maszerując po zaoranych polach oraz czatując na liniach energetycznych średniego napięcia. Linie energetyczne służą tym ptakom również jako miejsca noclegowe.

Poniżej krótka fotorelacja oraz materiał wideo z dnia 19.09., dokumentujące grupę 39 kobczyków przebywających w okolicach Działdowa w woj. warmińsko-mazurskim (obs. Tomasz Rafalski, Borys Szpryngwald). Wczoraj (20.09.) spłynęła również informacja o obserwacji 2 młodych osobników na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy (obs. Grzegorz Czapiewski).

Tekst: Borys Szpryngwald