Zakończenie LPZ

LPZ_gil4Dobiegło końca tegoroczne Liczenie Ptaków Zimujących w Brodnicy. Obecna zima była na swój sposób specyficzna, co miało też swoje odzwierciedlenie w liczebności i różnorodności, obserwowanych podczas liczeń, gatunków ptaków.

bazie

Bazie (fot. T. Królak)

W ostatnim liczeniu dało się dostrzec pierwsze tchnienie wiosny. Dziuplaki baczniej się przyglądają wszelkim zakamarkom i dziuplom drzew, odważnie bębnią już dzięcioły.

dzieciolek

Samiec dzięciołka (fot. T. Królak)

Rozpoczęła się migracja żurawi, słychać też pierwsze przelatujące skowronki i gęsi.
Zięby, dzwońce, sikory jak również napotkany potrzeszcz na razie śpiewają sobie „pod nosem”, nie mniej jednak napawają już co uważniejszych słuchaczy przedsmakiem nadchodzącej wiosny.

lis

Nie każdemu udało się jednak doczekać do wiosny – martwy lis (fot. T.Królak)

Potrzeszcze stosunkowo rzadko spotyka się zimują w naszej części kraju, choć analizując wpisy do Kartoteki Ornitologicznej Regionu Brodnickiego – wiemy o kilku zimowych stwierdzeniach tego gatunku w naszych okolicach.

Potrzeszcze preferują otwarte tereny rolnicze, tym większą niespodziankę zrobił ptak próbujący swojego śpiewu w obrębie skrzyżowania ul. Karbowskiej i Wczasowej w Brodnicy.

potrzeszcz

Potrzeszcz – największy z krajowych łuszczaków (fot. T. Królak)

Bociany wprawdzie podjęły już migrację z Afryki do Europy, nie mniej jednak ten egzemplarz pozostaje u nas przez cały rok 🙂

bocian

Zwiastun wiosny (fot. T. Królak)

jemioluszki

zimowi goście – jemiołuszki (fot. T. Królak)

Samiec nurogęsi (fot. T. Królak)

 

Literatura:
Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. „Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany”. PTPP „pro Natura” Wrocław.