Siniak w centrum wsi

Na wstępie śpieszę uspokoić, iż tytuł nie jest pokłosiem wiejskiej zabawy a jedynie ciekawostką ornitologiczną.

Jak podaje literatura, siniak (Columba oenas) to skryty ptak dojrzałych lasów liściastych (zwłaszcza bukowych) oraz ustronnych parków ze starymi drzewami, gdyż jako jedyny z polskich gołębiowatych, zakłada gniazda w dziuplach. Czytaj dalej

Mewa czarnogłowa w Brodnicy

Mewa czarnogłowa w locie

Mewa czarnogłowa w locie. Fot. G.Czapiewski

Ostatnie stwierdzenie tytułowej mewy na brodnickim składowisku odpadów komunalnych zachęca do zgłębienia zagadnienia mewy czarnogłowej na naszym terenie, jak i terenie naszego kraju. Czytaj dalej

Monitoring gatunków strefowych

bielikiDziałacze Brodnickiego Towarzystwa Przyrodniczego od 5 lat prowadzą w okolicach Brodnicy kontrole sukcesu lęgowego gatunków objętych ochroną strefową. Spośród gatunków ptaków objętych w/w ochroną, na naszym terenie gnieżdżą się: bielik, bocian czarny, kania czarna oraz orlik krzykliwy. Czytaj dalej

Zakończenie LPZ

LPZ_gil4Dobiegło końca tegoroczne Liczenie Ptaków Zimujących w Brodnicy. Obecna zima była na swój sposób specyficzna, co miało też swoje odzwierciedlenie w liczebności i różnorodności, obserwowanych podczas liczeń, gatunków ptaków. Czytaj dalej